Grundutbildning för gode män

Kursen är till för dig som vill bli God man eller är God man. Kursen tar upp grunderna i godmanskapet. Kan du som God man grunderna kommer uppdraget att bli betydligt enklare, men säkerställer även att du agerar på rätt sätt i uppdraget. Det i sin tur leder till ökad rättssäkerhet för din huvudman och trygghet för dig som God man.
Om kursen: Kursen är indelad i 9 lektioner/delprov och innehåller sant eller falskt, ja eller nej frågor. Först tittar du på filmerna alternativ läser instruktionerna och sedan svara du på frågor.

Instruktioner: Varje lektion/delprov har först en introduktion och sedan en sida med frågor. Du måste svara 100% rätt på alla frågor för att du ska bli godkänd. Du kan göra om delproven flera gånger.
Du kan välja att svara på frågorna, spara dom och lämna in senare eller svara och lämna in direkt.
Obs! Klicka inte på Lämna in delprov-knappen i introduktionen, för då skickar du in delprovet utan att ha svarat på frågorna. En lektion kan vara slutförd men inte vara 100 % rätt, se till att svara rätt på alla frågor, du kan göra delproven flera gånger.

Lycka till!

Lektioner

2. Grunder & samtycke

Längd: 5 minuterSvårighetsgrad: Standard

Viktigt att komma ihåg! Den som har en god man kallas huvudman. Huvudmannen är uppdragsgivare. Då gode mannen företräder och agerar för huvudmannen är det viktigt att gode mannen uppträder på ett korrekt…

This content is only available to members.

3. Bevaka, förvalta, sörja & uppdraget

Längd: 4 minuterSvårighetsgrad: Standard

Viktigt att komma ihåg! En person förordnas (utses) till god man. Uppgiften för en god man är att hjälpa huvudmannen i rättsliga och ekonomiska frågor. En god man måste ta reda på och lära sig vilka…

This content is only available to members.

4. Redovisning, placera, fastigheter & arv

Längd: 4 minuterSvårighetsgrad: Standard

Viktigt att komma ihåg! När du förordnas ska du inom två månader lämna en förteckning över huvudmannen tillgångar (skulder). Alla uppgifter i förteckningen avser den dagen du blev förordnad. Varje år ska en…

This content is only available to members.

5. När uppdraget börjar

Längd: 3 minuterSvårighetsgrad: Standard

Viktigt att komma ihåg! Registerutdraget visar att en person är god man. Ta kontakt med huvudmannen och nätverket runt denne. Se till att mediciner och vård fungerar. Se till att huvudmannen har pengar till dagliga utgifter.…

This content is only available to members.

6. När uppdraget upphör

Längd: 5 minuterSvårighetsgrad: Standard

När uppdraget pågår eller kanske inte ens börjat är det ju inte riktigt aktuell att blicka framåt mot att uppdraget ska avslutas, men det kan vara bra att känna till…

This content is only available to members.

7. Gåvoförbud och skuldsättning

Längd: 1 minuterSvårighetsgrad: Standard

Viktigt regel Nedan ser du hur regeln i föräldrabalken är utformad. Den slår fast att gode mannen eller förvaltare inte kan ge bort sin huvudmans egendom, bortsett från vissa mindre…

This content is only available to members.

8. Vem kan bli god man och förvaltare?

Längd: 2 minuterSvårighetsgrad: Standard

Viktigt att komma ihåg! En god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. En god man kan inte kunna allt, men ska vara duktig på att ta reda på det mesta. En god man…

This content is only available to members.

9. Slutligen

Längd: 2 minuterSvårighetsgrad: Standard

This content is only available to members.