Grundutbildning för gode män

0 av 9 lektioner har slutförts (0%)

7. Gåvoförbud och skuldsättning

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

Viktigt regel Nedan ser du hur regeln i föräldrabalken är utformad. Den slår fast att gode mannen eller förvaltare inte kan ge bort sin huvudmans egendom, bortsett från vissa mindre presenter för huvudmannens räkning. Regeln tas upp som ett exempel på hur lagstyrt uppdraget som god man är. Ta dig gärna tid och läs föräldrabalkens  … Läs mer

This content is only available to members.