Grundutbildning för gode män

0 av 9 lektioner har slutförts (0%)

3. Bevaka, förvalta, sörja & uppdraget

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

Viktigt att komma ihåg! En person förordnas (utses) till god man. Uppgiften för en god man är att hjälpa huvudmannen i rättsliga och ekonomiska frågor. En god man måste ta reda på och lära sig vilka rättigheter huvudmannen har. God man ska alltid fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Huvudmannens pengar ska användas till utbildning, uppehälle och nytta i övrigt. Pengar som  … Läs mer

This content is only available to members.