Grundutbildning för gode män

0 av 9 lektioner har slutförts (0%)

6. När uppdraget upphör

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

När uppdraget pågår eller kanske inte ens börjat är det ju inte riktigt aktuell att blicka framåt mot att uppdraget ska avslutas, men det kan vara bra att känna till följande: Om en huvudman flyttar (blir folkbokförd) till en annan kommun flyttas även tillsynen över uppdraget till den kommunen. Uppdraget som god man fortsätter, men ibland om  … Läs mer

This content is only available to members.