Grundutbildning för gode män

0 av 9 lektioner har slutförts (0%)

4. Redovisning, placera, fastigheter & arv

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

Viktigt att komma ihåg! När du förordnas ska du inom två månader lämna en förteckning över huvudmannen tillgångar (skulder). Alla uppgifter i förteckningen avser den dagen du blev förordnad. Varje år ska en god man lämna årsräkning, före den 1 mars. Överförmyndarens samtycke krävs bland annat i frågor om fastigheter, arv och placeringar. Ta hjälp av experter om du inte har kompetensen  … Läs mer

This content is only available to members.