Om oss

Intressebevakaren är ett varumärke under Optio AB. Syftet med Intressebevakaren är ta all den kunskap och erfarenhet som professionella gode män och förvaltare har förvärvat och hjälpa lekmän som är god man och förvaltare i deras uppdrag.

Uppdraget som god man och förvaltare är många gånger ett komplicerat uppdrag som behöver utföras på ett korrekt sätt för huvudmannens rättssäkerhet. Gode män och förvaltare får många gånger kritik för att de inte utför uppdragen på ett korrekt sätt. Ibland är detta befogat, ibland inte. Men för att människor ska vilja och våga ta uppdrag som god man och förvaltare har vi skapat intressebevakaren för att se till att ge all vår kunskap till dig som är eller vill blir god man och förvaltare.

Genom intressebevakaren får du tillgång till kunskap, råd och tips från människor som arbetar professionellt med godmanskap och förvaltarskap och vi har även medarbetare som har lång erfarenhet som tjänstemän hos överförmyndare, ekonomi och juridik. Vår ambition är att intressebevakaren ska bli ett verktyg som hjälper gode män och förvaltare att utföra uppdragen med trygghet för sig själv och sin huvudman – att skapa mer rättssäkerhet helt enkelt. Här kan du läsa vår integritetspolicy och våra allmänna villkor. 

Här kan du se filmen om oss

Kontakta oss

Optio AB
Box 10013
720 10 Västerås
kontakt@optio.se
www.optio.se
Orgnr: 556890-5193