Integritetspolicy

Intressebevakaren samlar den information som du aktivt registrerar hos oss samt din aktivitet i tjänsterna. Detta inkluderar:

  • Användaruppgifter – e-postadress och lösenord.
  • Person- och kontaktinformation – användarnamn, personnummer (för tjänsten Verktyget för gode män för att du ska kunna logga in med BankID).
  • Betalningsinformation – kortuppgifter och betalningshistorik (för betalning och kvitto).

Intressebevakaren eller anställda hos Intressebevakaren har inte tillgång till någon information som läggs in av kunden vid användning av Verktyget för gode män eller Årsräkningar för gode män.

En stor del av anledningen till att Intressebevakaren samlar in och behandlar dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vår del av det avtal vi har med dig. Uppgifter om din betalningsinformation och e-postadress ger oss till exempel möjlighet att tillhandahålla och administrera ditt användande av vår tjänst och dess funktioner.

Intressebevakaren behandlar även dina personuppgifter för att kunna ge dig bättre och mer personliga erbjudanden. De kan till exempel användas för att erbjuda en mer riktad marknadsföring samt rekommendationer kring Intressebevakaren, förutsatt att du inte har tackat nej till detta.

Cookies

En cookie är en liten informationsfil som lagras i användarens dator eller mobilplattform när du besöker en webbsida. De är utformade för att spara en specifik mängd information som en eller flera internetservrar eller användarens dator kan få tillgång till. Detta möjliggör för webbsidan att komma ihåg webbsidepreferenser, användarinformation och dessutom spåra användaren på webben. Generellt använder webbsidor och andra onlinetjänster cookies för att förenkla vissa funktioner såsom möjligheten att navigera på webbsidan.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallade ”session- cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Cookies hjälper oss att tillhandahålla och förbättra vår tjänst. Cookies används för att anpassa vår tjänst och webbsida till användarens intressen och för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse när webbsidan besöks. Individuella cookies kan förändras över tid men vi har kategoriserat de typer av cookies som Intressebevakaren använder nedan.

Kortuppgifter

Intressebevakaren kan också komma att inhämta och behandla information relaterat till din valda betalningsmetod. Personuppgifterna som inhämtas av Intressebevakaren för detta syfte fungerar som underlag för att bekräfta din behörighet att använda tjänsterna/produkterna  och för att identifiera din betalningsmetod. Eftersom Intressebevakaren samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer vilka verkar självständigt i system fristående från Intressebevakaren kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, inhämtas eller behandlas av Intressebevakaren.

Rätt till information och rättelser

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som Intressebevakaren behandlar om dig och i vilket syfte. En ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig.
Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att Intressebevakaren begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.
För det fall du skulle ha några frågor om hur Intressebevakaren behandlar dina personuppgifter, vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.E-postadress: support@intressebevakaren.se
Adress: Intressebevakaren C/o Optio AB, Box 100 13, 720 10 Västerås.
Om du inte vill att Intressebevakaren använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Intressebevakaren. I varje nyhetsbrev kommer du även informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.