Kurser

  • Grundutbildning för gode män

    9 lektioner

    Kursen är till för dig som vill bli God man eller är God man. Kursen tar upp grunderna i godmanskapet. Kan du som God man grunderna kommer uppdraget att bli betydligt enklare, men säkerställer även att du agerar på rätt sätt i uppdraget. Det i sin tur leder till ökad rättssäkerhet för din huvudman och  … Läs mer

    This content is only available to members.