3 april, 2020

Spara Handlingar

Hur länge måste jag spara handlingar från min huvudman?

FB 12:15
15 § Talan om ersättning enligt 14 § ska väckas inom tre år från det att handlingar som anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.
Lag (2008:910).

Därför ska handlingar sparas i tre år.