23 april, 2020

Spara underlag avslutade huvudmän?

 

Fråga:
Hur länge ska ja spara materialet från min uppdrag som är avslutade?

Svar:
FB 12:15
15 § Talan om ersättning enligt 14 § ska väckas inom tre år från det att handlingar som anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.
Lag (2008:910).

Därför ska handlingar sparas i tre år.


« Tillbaka till Frågor & Svar