Hjälp med Intressebevakaren

Verktyget för gode män

Verktyget är ett digitalt stöd för dig som är god man och förvaltare. Du får i verktyget hjälp och tips hur du utför uppdraget på ett korrekt sätt.

Checklistor, påminnelser, kontinuerliga tips och råd och möjlighet att lägga upp en budget och hålla reda på kontakter kring din huvudman. Verktyget används lika enkelt på webben som i mobilen.

Kategori:

Beskrivning

Verktyget är ett digitalt stöd för dig som är god man och förvaltare. Du får i verktyget hjälp och tips hur du utför uppdraget på ett korrekt sätt. Checklistor, påminnelser, kontinuerliga tips och råd och möjlighet att lägga upp en budget och hålla reda på kontakter kring din huvudman. Verktyget används lika enkelt på webben som i mobilen.