Hjälp med Intressebevakaren

Grundutbildning för gode män

0kr för 1 månad

Kursen är till för dig som vill bli god man eller är god man. Kursen tar upp grunderna i godmanskapet.

Kan du som god man grunderna kommer uppdraget som god man bli betydligt enklare, men säkerställer även att du agerar på rätt sätt i uppdraget. Det i sin tur leder till ökad rättssäkerhet för din huvudman och trygghet för dig som god man.

Kategori:

Beskrivning

Välkommen till kursen Grundutbildning för gode män!

Kursen är till för dig som vill bli god man eller är god man. Kursen tar upp grunderna i godmanskapet. Kan du som god man grunderna kommer uppdraget som god man bli betydligt enklare, men säkerställer även att du agerar på rätt sätt i uppdraget. Det i sin tur leder till ökad rättssäkerhet för din huvudman och trygghet för dig som god man.

Utbildningen består av 8 avsnitt. I varje avsnitt tittar du först på en film, läser en sida med text i punktform och besvarar sedan några frågor.

Se gärna flera gånger på filmerna – repetition är en av inlärningens grundpelare.

Lycka till!

previous arrow
next arrow
Slider