Hjälp med Intressebevakaren

Årsräkningar för gode män

Årsräkningar är ett verktyg där du som är god man och förvaltare har möjlighet att skapa en årsräkning eller en sluträkning genom enkel stegvis hjälp. När du är klar kan du ladda ner en fil som du kan skriva ut.

Kategori:

Beskrivning

Årsräkningar är ett verktyg där du som är god man och förvaltare har möjlighet att skapa en årsräkning eller en sluträkning genom enkel stegvis hjälp. När du är klar kan du ladda ner en fil som du kan skriva ut.